Kategorija: Okolje

dokončanje zamenjave svetilk javne razsvetljave z varčnimi

Zamenjava svetil in redukcija moči v okviru operacije se je zaključila, in v preteklih letih so že potekale primerjave in izračunani prihranki. Občina Domžale je tako privarčevala finančna sredstva, hkrati pa naredila korak naprej na okoljevarstvu. Vse nove svetilke, ki jih postavljajo z namenom povečanja varnosti udeležencev v cestnem prometu, so varčne.

Prihranek električne energije (skupaj energija in omrežnina ter ostale dajatve) je za vsako leto okrog 150.000 € zaradi ukrepov v svetilke in omrežje javne razsvetljave (projekt je zajemal zamenjavo in vgradnjo varčnih in okolju prijaznih svetilk in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav, rekonstrukcijo in predelavo ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, opremo za učinkovito daljinsko krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne razsvetljave). V letih 2014-2017 torej skupni prihranek preko ½ mio €.

Prihranek električne energije javne razsvetljave v občini Domžale je glede na izhodiščno leto 2010 v primerjavi z letom 2013 enak 771,4 MWh/leto, v letu 2014 je prihranek že 918,7 MWh/leto, končno stanje prihranka leta 2015 pa je 963,1 MWh/leto. Rezultat je bil računsko predviden s pričakovanim prihrankom, tako da so rezultati izvedene sanacije javne razsvetljave v okviru operacije odlični, saj so prihranki na vseh merilnih mestih operacij, čeprav je bilo v okviru posameznega prižigališča ponekod majhen odstotek zamenjav-operacij prenove javne razsvetljave. Pri tem je potrebno povedati, da so vsako leto od 2010 izvedene različne nove investicije na javni razsvetljavi. Spremembe vključujejo tudi dodatne izvedbe svetil za javno razsvetljavo in sicer dodatnih 680 kosov svetilk (s prvotnih 3284 na preko 4100 svetilk), operacija pa je zajemala 1199 zamenjav svetilk in 783 namestitev redukcij, kar v končni bilanci pomeni manj kot 1/3 vseh svetilk. Dosegli smo bistveno znižanje porabe električne energije za potrebo javne razsvetljave (kWh/prebivalca) od začetnih 68 kWh/leto v letu 2010, pa do danes, ko znaša okoli 30 kWh/leto. Prav tako je pri plačilu računov porabe električne energije kljub vsem dodatnim okoliščinam (dodatne svetilke, višja cena omrežnine, dražji energent) strošek skoraj prepolovljen.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.