Kategorija: Okolje

dokončanje nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V Javnem podjetju Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik so oktobra 2016 slovesno odprli nadgrajeno čistilno napravo, ki je tako po zmogljivosti postala četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Republiki Sloveniji. Nadgradnja CČN je bila vključena v skupni projekt Odvajanje in čiščenje na območju Domžale – Kamnik, ki se je operativno začela izvajati junija 2014, ko so občine lastnice podpisale pogodbo z izvajalci. Skupna vrednost projekta nadgradnje je znašala 15,5 milijonov evrov, finančna sredstva za izvedbo pa so črpali iz kohezijskega sklada Evropske Unije, sredstev Republike Slovenije in iz občinskih proračunov.
Namen nadgradnje je bil za doseganje višjega učinka čiščenja in sprejem večje količine odpadne vode v čiščenje, kar posledično pomeni tudi povečane stroške za čiščenje odpadne vode. S svojimi kapacitetami tako lahko sedaj CČN zagotavlja visoko kakovost čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda, kar je za 30.000 gospodinjstev in tukajšnje industrijske obrate velikega pomena. Nadgrajena čistilna naprava je nedvomno prispevala k izboljšanju ekološkega stanja reke Kamniške Bistrice, s tem pa tudi k varovanju vodnih virov in ohranjanju podtalnice.

dokončanje nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik
dokončanje nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik
dokončanje nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik
dokončanje nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik
dokončanje nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik
dokončanje nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik
dokončanje nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik
dokončanje nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik
dokončanje nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik
dokončanje nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.